Big Data & Data Analitik Untuk Usahawan Kecil dan Sederhana

RM 42.00

In Stock

SKU: DSMZ-BIGDATA-01 Category:

Description

KONSEP PENTING BIG DATA DALAM INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS)

Buku Big Data dan Industri Kecil & Sederhana (IKS) bertujuan memberi penerangan tentang konsep ‘Big Data’ atau Data Raya yang kian dibincangkan di merata dunia, khususnya aplikasi ilmu big data untuk kumpulan perniagaan kecil dan sederhana.

Perkembangan Big Data ini adalah antara hasil perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ‘Internet of Things (IOT)’ atau ketersambungan barangan internet, yang mana memberi kesan yang mendalam dan pengertian yang sungguh bermakna kepada kehidupan harian kita pada masa kini. Justeru, usahawan dan perniagaan kecil dan sederhana perlu memahami dan mengecapi perkembangan tersebut sejajar dengan kemajuan teknologi maklumat yang berkembang dengan pesat tanpa batasan geografi atau budaya masyarakat.

Buku ini akan menerangkan konsep Big Data dan memberi penerangan serta contoh-contoh kesan Big Data kepada dunia perniagaan umumnya dan perniagaan kecil khususnya serta beberapa contoh kajian kes dibincangkan untuk memudahkan kefahaman aplikasi Big Data tersebut. Pembaca juga didedahkan kepada hubung kait di antara persekitaran perniagaan dengan Big Data dan kegunaan Big Data kepada usahawan, industri kecil dan sederhana. Memahami kesan faktor luaran ke atas perniagaan adalah sangat penting untuk merancang operasi perniagaan.

Salah satu perkara terpenting adalah memahami kaedah menyertai Big Data. Perbincangan aspek teknikal Big Data dari segi sistem, rangkaian dan proses teknologi maklumat adalah antara persediaan Big Data. Selain itu, buku ini turut menerangkan proses menggunakan Big Data, kaedah mencari maklumat dan teknik mengumpul maklumat untuk menganalisis data. Pengunaan data untuk industri kecil dan sederhana juga diterangkan selain langkah-langkah terperinci, langkah perlaksanaan dan juga cabaran melaksana dan membangunkan Big Data.

Penulis
MD ZABID HJ ABDUL RASHID

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Big Data & Data Analitik Untuk Usahawan Kecil dan Sederhana”

Your email address will not be published.